gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • De liedjesaovend is gewonne door Björn van Berkel met ut liedje "Ventilere!".
  • Gjownie, Moira en Juul winne de jeugdliedjesaovend met "Konfetti"!
  Liedje Oétvoerende
1 Wae ôf wât bis dich dân Eef Mulders
2 Weej gaon ut make Heggerkids
3 De beine zigzag Bende van Benders
3 In d'n boék beej ôs mam De Stappertjes
3 Zoë greun wiej en blaedje Luc en Mayke Verschueren