gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • De liedjesaovend is gewonne door Björn van Berkel met ut liedje "Ventilere!".
  • Gjownie, Moira en Juul winne de jeugdliedjesaovend met "Konfetti"!
Jaor Persoën
1988 P. Straten sr
1989 A. Bos
1990 W. Seuren
1994 J. Briels
1996 Ton Engelen
2000 Wiel Driessen
2010 Hans Kepser
2014 Mat Thuijls
2015 Gé Bexkens