gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • De liedjesaovend is gewonne door Björn van Berkel met ut liedje "Ventilere!".
  • Gjownie, Moira en Juul winne de jeugdliedjesaovend met "Konfetti"!
Jaore Veurzitter
1969-1973 Bert Rutten
1974-1977 Sjeng vd Perre
1978-1980 Tien vd Brandt
1981-1987 Leo Boers
1988-2002 Wiel Driessen
2002-2011 Piet Straten
2011-2014 Gé Bexkens
2014-now Tijs Meewis