gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • Vriéjdig 16 en zaoterdig 17 november: jubileumwiekend 6×11
  • Vriéjdig 16 november: Jubileumzitting 'Oét de alde doës'
  • Zaoterdig 17 november: Fiësaovend1969-1973:
Bert Rutten
1974-1977:
Sjeng vd Perre
1978-1980:
Tien van den Brandt

 
1981-1987:
Leo Boers
1988-2002:
Wiel Driessen
2002-2011:
Piet Straten

 
2011-now:
Gé Bexkens