gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • Dao zien we wir!
  • Zôndig 26 september, 14:11oor - Liedjesmiddig
  • Zaoterdig 13 november, 18:11oor - Ut groëte Prinse en Prinsessebal
Liedje Oétvoerende
1 Sloét mar aan Luc en Mayke Verschueren
2 Groëte Prins De Swinging Kids
2 Kannibaal Lotte en Sanne
2 De Vastenaovesringtone Lonneke en Linda