gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • Vriéjdig 16 en zaoterdig 17 november: jubileumwiekend 6×11
  • Vriéjdig 16 november: Jubileumzitting 'Oét de alde doës'
  • Zaoterdig 17 november: Fiësaovend
Liedje Oétvoerende
1 Ketjesbal Luc en Mayke Verschueren
2 Vastenaovend is vet Yoeri Verhaagh