gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • Vriéjdig 16 en zaoterdig 17 november: jubileumwiekend 6×11
  • Vriéjdig 16 november: Jubileumzitting 'Oét de alde doës'
  • Zaoterdig 17 november: Fiësaovend
  Liedje Oétvoerende
1 Project V De Straotjes
2 Daag pap en mam Bende van Benders
2 Prinsesnoet De Stappertjes
3 Ut fiës vân mien laeve Eef Mulders
3 Verlief op de Jeugdprins Ilse Hegger