gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • Dao zien we wir!
  • Zôndig 26 september, 14:11oor - Liedjesmiddig
  • Zaoterdig 13 november, 18:11oor - Ut groëte Prinse en Prinsessebal
  Liedje Oétvoerende
1 Rieje diek Gjownie, Moira en Juul
2 Sniipper, snapper, wapper Sem en Liefke
3 Ik waer prinses Fleur & Myla
3 Pap en mam Ben & Wiebe
3 Verzinne met vriendinne De lolliepupkkes
3 De baas met carnaval Vief x pit
3 Gekkehoës Lynn & Jill