gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • Dao zien we wir!
  • Zôndig 26 september, 14:11oor - Liedjesmiddig
  • Zaoterdig 13 november, 18:11oor - Ut groëte Prinse en Prinsessebal
  Liedje Oétvoerende
1 Straotpraot Sem & Liefke
2 Hosse De gekke Jetjes
3 Vastenaovesgeld Myla & Fleur
4 D'n tiéd van ut jaor De lolliepupkkes
4 As weej gaon! Vief x pit
4 Ut hingt in de loch Lynn & Jill
4 Gekke bekke Lien & Lief