gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • WaWa Bal / zaoterdig 16 fibberwarie / 20:11oor / 't Stammineke
  • Dialek mis / zôndig 17 fibberwarie / 10:30oor / kerk
  • Gekke Maondaag / maondig 18 fibberwarie

Hay Dings
ex prins

Barry Peute
ex adjudant

 

Job Baars
ex Aldere prins

 

 

Marieke Willems
megje vân de raod