gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • Vriéjdig 16 en zaoterdig 17 november: jubileumwiekend 6×11
  • Vriéjdig 16 november: Jubileumzitting 'Oét de alde doës'
  • Zaoterdig 17 november: Fiësaovend

D'n Broedegom is bekend mar wae wurt ut bruùdje? De Plaggenhouwers môte nog effe geduld hebbe want Ties haet nog twie ièzers in ut veur. Euver twië waeke zulle weej ut weite!!!!