gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • Vriéjdig 16 en zaoterdig 17 november: jubileumwiekend 6×11
  • Vriéjdig 16 november: Jubileumzitting 'Oét de alde doës'
  • Zaoterdig 17 november: Fiësaovend

Dit joar zien er 3 golde Plaggenhouwers oétgereikt aan René Verschueren, Geert Verschueren en Twan Relouw vur ut vele werk vur de GMV De Plaggenhouwers.

René, Geert en Twan, proficiat geej hebt um ech verdint!