gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • Vriéjdig 16 en zaoterdig 17 november: jubileumwiekend 6×11
  • Vriéjdig 16 november: Jubileumzitting 'Oét de alde doës'
  • Zaoterdig 17 november: Fiësaovend

Aafgelaupe zaoterdig is tiédes enne geweldig gezellige Prinsenbal Frans van Oyen oétgeroope tot Prins Frans I vân ôs Plaggeriék. Jos Gommans en Gé Alberts zulle naeve um staon âs zien Adjudante.

Zôndig 2 fibberwarie kunt ge eur proficiat winse op eur resepsie, die gehalde wördt in Kefeej "De Vonkel"aanvang 14.11 oor.

Op prinsfrans [at] plaggenhouwers.nl kunt ge de prins filiciteren.