gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • Verlovingsbal / zaoterdig 19 jannewarie / 20:11oor / 't Stammineke 2.0
  • Aldere Middig / zôndig 20 jannewarie / 14:11oor / Beej Toën/De Vonkel
  • Aldere prins raoje sezoen 2018-2019

Aafgelaupe zaoterdig is tiédes enne geweldig gezellige Prinsenbal Frans van Oyen oétgeroope tot Prins Frans I vân ôs Plaggeriék. Jos Gommans en Gé Alberts zulle naeve um staon âs zien Adjudante.

Zôndig 2 fibberwarie kunt ge eur proficiat winse op eur resepsie, die gehalde wördt in Kefeej "De Vonkel"aanvang 14.11 oor.

Op prinsfrans [at] plaggenhouwers.nl kunt ge de prins filiciteren.