gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • Vriéjdig 16 en zaoterdig 17 november: jubileumwiekend 6×11
  • Vriéjdig 16 november: Jubileumzitting 'Oét de alde doës'
  • Zaoterdig 17 november: Fiësaovend

Op ut Prinsenbal, wât um 20.11 oor begint, zal ôzze, now nag, Prins Frans I same met zien Adjudante Gé en Jos um 21.19 oor aaftraeje en plaats gaon make vur de nieje Prins. Hae zal zoë rônd 22.11 oor oétkomme en dân kân ut fiës losbarste. Met de meziekale begeleiding vân D.J.The Party brothers en feestband SJOETINGSTIED. We haope ok now wir op en groëte opkôms. Entree € 2,=