gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • Vriéjdig 16 en zaoterdig 17 november: jubileumwiekend 6×11
  • Vriéjdig 16 november: Jubileumzitting 'Oét de alde doës'
  • Zaoterdig 17 november: Fiësaovend

Hans Handgraaf is zôndig oétgeroope tot de nieje Aldereprins vân ôs Plaggeriék. Prins Hans I zal de kômmende waeke veurop gaon, vur alle "aldere" vân Grubbevors. Zien Adjudante zien Sjaak Huijs en Peter Gommans.

De aldere die dao ware hebbe, tiédes enne gezellige middig, met vuül meziek, humor en plezeer, de nieje Prins hertelik ôntvange. Ge kunt de nieje Prins feliciteere op zien resepsie, op vastenaovensdinsdig 17 fibberwarie um 14.11 oor in kefeej "De Vonkel".