gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • Vriéjdig 16 en zaoterdig 17 november: jubileumwiekend 6×11
  • Vriéjdig 16 november: Jubileumzitting 'Oét de alde doës'
  • Zaoterdig 17 november: Fiësaovend

Maondig 8 fibberwarie, aanvang 20.11 oor
* Oétreiking vân de onderscheidinge aan minse die zich biezônder inzette vur de Plaggenhouwers.
* Aansnieje vân ut huidvleis door Prins Peter I, Jeugdprins Jens I, Aldereprins Wim I en ôs Boérebroedspaar Tanja en Stan.
* En spetterend optraeje vân de halve finalist LVK ; PATS
Dus kôm nao ein vân de gezelligste aovende in ôs Plaggeriék op Vastenaovesmaondig 8 fibberwarie in De Vonkel