gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • Stan Marcelissen, kontakte BCL
  • Geert Jan Hegger, penningmeister
  • Peter Wijnen, techniek
  • Theo Clevers, veurzitter