gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • Vriéjdig 16 en zaoterdig 17 november: jubileumwiekend 6×11
  • Vriéjdig 16 november: Jubileumzitting 'Oét de alde doës'
  • Zaoterdig 17 november: Fiësaovend
  • Stan Marcelissen, kontakte BCL
  • Geert Jan Hegger, penningmeister
  • Peter Wijnen, techniek
  • Theo Clevers, veurzitter