gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • Vriéjdig 16 en zaoterdig 17 november: jubileumwiekend 6×11
  • Vriéjdig 16 november: Jubileumzitting 'Oét de alde doës'
  • Zaoterdig 17 november: Fiësaovend
  • Jeroen van Dijk
  • Pim van de Pasch
  • Sven Emonts
  • Timo Wagemans

De organisasie vân de boérebroelof is elk jaor in hande vân en andere vereiniging of groep.