gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • Vriéjdig 16 en zaoterdig 17 november: jubileumwiekend 6×11
  • Vriéjdig 16 november: Jubileumzitting 'Oét de alde doës'
  • Zaoterdig 17 november: Fiësaovend
  • Eduard Camps
  • Gé Bexkens
  • Marcel Engelen
  • Timo Wagemans
  • Tom Hesen

Dees kemissie wurt ondersteund door de Raod vân Elf.