gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

 • Vriéjdig 16 en zaoterdig 17 november: jubileumwiekend 6×11
 • Vriéjdig 16 november: Jubileumzitting 'Oét de alde doës'
 • Zaoterdig 17 november: Fiësaovend
 • Annet Benders, sikretaris
 • Boy Alberts
 • Davy van Geffen
 • Hay Dings, veurzitter
 • Jeanine Dings
 • Loes Hegger
 • Luc van Geffen
 • Luc Verschueren
 • Silvie Coenders
 • Tim Vercoulen