gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • Vriéjdig 16 en zaoterdig 17 november: jubileumwiekend 6×11
  • Vriéjdig 16 november: Jubileumzitting 'Oét de alde doës'
  • Zaoterdig 17 november: Fiësaovend
  • Gé Bexkens
  • Luciën de Wit
  • Mat Thuijls
  • Peter Wijnen
  • Stan Marcelissen
  • Tijs Meewis