gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • Dao zien we wir!
  • Zôndig 26 september, 14:11oor - Liedjesmiddig
  • Zaoterdig 13 november, 18:11oor - Ut groëte Prinse en Prinsessebal
  • Ed Camps, raod vân elf
  • Piet Straten, veurzitter
  • Stan Marcelissen, vors
  • Tijs Meewis, veurzitter vereiniging