gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • Waeges de koronamaotregele helaas gen aktiviteite dit sezoen
  • Waeges de koronamaotregele helaas gen aktiviteite dit sezoen
  • Geertjan Hegger, raod vân elf
  • Piet Straten, veurzitter
  • Stan Marcelissen, vors
  • Tijs Meewis, veurzitter vereiniging