gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • Vriéjdig 16 en zaoterdig 17 november: jubileumwiekend 6×11
  • Vriéjdig 16 november: Jubileumzitting 'Oét de alde doës'
  • Zaoterdig 17 november: Fiësaovend
  • Geertjan Hegger (sezoen 2018-2019 en 2019-2020)
  • Marcel Engelen
  • Piet Straten, veurzitter
  • Tijs Meewis
  • Tim Vercoulen (sezoen 2016-2017 en 2017-2018)