gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

 • Vriéjdig 16 en zaoterdig 17 november: jubileumwiekend 6×11
 • Vriéjdig 16 november: Jubileumzitting 'Oét de alde doës'
 • Zaoterdig 17 november: Fiësaovend
 • Bas Wijnen
 • Davy van Geffen
 • Eduard Camps
 • Gé Bexkens
 • Guus Aarts
 • Jelle van Oyen
 • Maurice Nooyen
 • Pascal Verhofstad
 • Peter Wijnen, veurzitter
 • Roel Wijnhoven
 • Teun Peute
 • Thijs Willems
 • Tom van Bekkum
 • Wiel Wijnen

Dees kemissie wurt ondersteund door de Raod vân Elf.