gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • Dao zien we wir!
  • Zôndig 26 september, 14:11oor - Liedjesmiddig
  • Zaoterdig 13 november, 18:11oor - Ut groëte Prinse en Prinsessebal
   
   
Raod vân Elf lid sins: 2009
Adjudant: 2013
   
   
   
   
   
   
Raod vân Elf lid sins: 2012
Prins: 2019
   
   
   
   
   
   
Raod vân Elf lid sins: 2012
   
   
   
   
   
   
   
Raod vân Elf lid sins: 2012
   
   
   
   
   
   
   
Raod vân Elf lid sins: 2012
   
   
   
   
   
   
   
Raod vân Elf lid sins: 2015
   
   
   
   
   
   
   
Raod vân Elf lid sins: 2016
Prins:  2015 
Adjudant: 2019
   
   
   
   
   
Raod vân Elf lid sins: 2016 
Adjudant: 2015 
   
   
   
   
   
   
Raod vân Elf lid sins: 2016
Adjudant: 2015
   
   
   
   
   
   
Raod vân Elf lid sins: 2016 
   
   
   
   
   
   
   
Raod vân Elf lid sins: 2016 
Adjudant: 2019
   
   
   
   
   
   
Raod vân Elf lid sins: 2018
   
   
   
   
   
   
   
Raod vân Elf lid sins: 2020
   
   
   
   
   
   
   
Raod vân Elf lid sins: 2020
   
   
   
   
   
??    
   
Raod vân Elf lid sins: 2020
   
   
   
   
   
??    
   
Raod vân Elf lid sins: 2021